Odstranění plísní 

 

Plísně a fasády. Mezi lidmi se o této nesourodé dvojici stále více mluví, neboť stěny pokryté černo-zelenými mapami rozhodně nepatří k oblíbeným výjevům. Odkud se však plísně berou a co na ně účinkuje? Jaký je jejich původ a jaké jsou jejich slabé stránky? Existuje rychlé a účinné řešení jak se s nimi vypořádat? 

Systémy zateplení versus plísně

 

Na fasádách se zateplovacím systémem si mikroorganizmy určitě nezískaly obecnou oblibu, a sotva kdy ji i získají. Zkrátka nejsou cennými historickými budovami, kde by patina podobného typu mohla být i mnohdy   žádoucí. Stavba zasažena plísní a řasami trpí po estetické stránce, vykazuje funkční nedostatky, ale zejména škodí lidskému zdraví. Problém se objevil začátkem devadesátých let minulého století, kdy se začalo se zateplováním budov v masívním měřídku i v našich zeměpisných šířkách. Skutečností je fakt, že doposud vědci ani výrobci nenašli přesvědčivé řešení. Podívejme se tedy společně na pozadí těchto problémů. 

Odkud se plísně berou

 

Možná dané věci prospěje, když zdůrazníme, že výskyt plísní na zateplených objektech nesouvisí s použitými stavebními materiály, nesprávným zateplovacím systémem ani se špatně odvedenou prací. Řasy, mikroorganizmy a plísně se totiž často objevují i na plechovém povrchu, na plastech nebo na skle. Hluboké kořeny této biologické invaze jsou zapuštěny díky přírodním, fyzikálním a chemickým vlivům. Základní normou pro výskyt plísně je vždy pravidelný přísun vlhkosti. Start a postupný růst plísní na budově často spouští i prostředí, ve kterém musí být vyšší relativní vlhkost. 

Sever to má těžké

 

Proč si mikroorganizmy vybírají raději fasády orientované na sever? Téma, které dlouhodobě zajímá nejen odborníky, ale také laiky. Mezitím se v této oblasti vyprofilovalo několik základních vlivů.

V první řadě se jedná o deficit slunečního záření. Fasáda, která trpí nedostatkem slunečních paprsků zůstává vlhká, což je pro plíseň obzvlášť dobrou zprávou. Zároveň nízká sluneční intenzita ochuzuje zdivo o UV záření, které umí spolehlivě vyhubit všechny druhy mikroorganizmů.

Dalším ze základních negativních vlivů je zvýšené namáhání fasády deštěm, který je hnaný větrem, nebo struktura použitých izolačních materiálů. Když se při zateplování použijí kvalitní izolace, sníží se tepelný tok, který prochází konstrukci, čímž se ochlazuje povrch celé konstrukce. Odpařování vlhkosti potom trvá déle než před samotným zateplením.

 

Jak plísně poškozují zateplovací systémy?

 

Plísně žijící na povrchu fasády vylučují odpadové látky, zejména cukry a slabé kyseliny. Zároveň postupně prorůstají do mikrotrhlin ve zdivu a dokáží ho takto poškozovat. Proto se proti těmto útokům vytváří povrchová úprava hlavně z akrylátových a silikonových materiálů. Pokud jsou na zateplovacích systémech použity tyto materiály, nejsou schopny plísně a řasy způsobit vážnější hloubkové škody, spíše se potom jedná o esteticky nepříjemné vady. Pravým opakem předchozího případu jsou však fasády, kde byly na omítky a nátěry použity látky na bázi silikátů. Zde již mohou řasy a plísně způsobit poměrně značné škody spojené s výraznou degradací povrchu celé fasády. 

Malá, ale zajímavá poznámka

 

Nečekaně důležitým prvkem pro celkovou kvalitu zateplovacího systému je, aby povrch nově zateplené fasády byl co nejrovnější. Jakmile se totiž, díky nekvalitní nebo technologicky nezvládnuté práci řemeslníků, na zdivu objeví více nerovností než bývá statistický průměr, vzniká nepříjemné riziko. Neboť nerovný povrch je příčinou většího namáhání plochy vzdušnou vlhkostí, což postupem času vede k ataku mikroorganizmů, řas a plísní. Dalším hráčem je počasí. Omítka, která vyzrála v ideálním jarním nebo letním počasí bývá odolnější, než-li omítka, která prošla dešťěm, chladem nebo dokonce prvním sněhem a mrazem. 

Jeden nikdy neví, tím spíše fasáda

 

Naproti tomu všemu, co jsme si o plísních a řasách v úvodu řekli, může nastat okamžik, kdy jsou naše exteriérové zdi konfrontovány s nevítaným faktem jejich přítomnosti. Po prvním překvapení nebo dokonce i šoku, je proto vždy nutné začít urychleně jednat a hledat skutečně účinné a zejména profesionální řešení. 

Spolehnout se na odborníky

 

 

Dnes již naštěstí existují spolehlivé nástroje a metody, jak se plísní zbavit. Společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA takové nástroje ovládá a dokáže je precizně, rychle a úspěšně použít. Odborníci této společnosti se otázkám likvidace řas, plísní a mikroorganizmů věnují již desítky let. Osvojené technologie spočívají v dokonalé znalosti vlastní podstaty existence plísní a znalosti jejich nejslabších míst. Smysl a cíl je jediný – nabídnout svým zákazníkům špičkové služby a zbavit je nevítaného a zdraví škodlivého vetřelce na jejich fasádě.

Je samozřejmé, že úklidová společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA poskytuje svoje služby v širokém rozpětí a bohaté škále. Od exteriéru po interiér, majitelům rodinných domů nebo bytů a v neposlední řadě nejrůznějším firmám a obchodním společnostem.

Náš ověřený postup, vaše spokojenost

 

Na úvod si dovolíme upozornit, že systém práce, který firma ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA vyvinula a aktuálně používá, se lety a vlastní praxí ukázal jako vysoce účinný, stabilní a ve svých výsledcích na daném trhu momentálně bezkonkurenční. Dokazují to spokojení klienti v regionu celé střední Evropy, počínaje Českou republikou a Slovenskem, ale i Rakouskem a Německem.

Základním prvkem, který otevírá celý proces čištění fasády, je poctivá mechanická likvidace ohnisek plísní a biologických nečistot. Stěny v exteriérech zbavujeme plísní a řas vysoce účinným a výkonným tlakovým čističem. Je více jak důležité, aby se v této fázi skutečně nic nezanedbalo. Organické zbytky, nečistoty a zeleno-černé výkvěty musí být beze zbytku odstraněny na celé ploše fasády. Pouze povrchní a nedbalé vyčištění vede nejen ke kontaminaci okolí, ale zároveň k dřívější recidivě výskytu plísní na již napadeném zdivu. Velmi vysoká kvalita této práce je zároveň klíčovou podmínkou pro nanesení ochranného a dezinfekčního nátěru.

Po ukončení etapy čištění je třeba nechat fasádu důkladně vyschnout. Až potom začínáme s nanášením špičkové dezinfekce, kterou reprezentuje chemický přípravek SANATOP LIKVID PROFI. Tato technologie je lety perfektně vyzkoušená. Prostředek se nanese na suchou plochu a nechá 24 hodin působit. Až teprve po tomto úkonu je fasáda připravená na finální aplikaci přípravkem LSG.

 

Výmalba fasády. Ano, ale…

 

Zde, právě na tomto místě popisovaného procesu, přichází ke slovu důležitá otázka pro zákazníka a to zda-li si přeje fasádu či zdivo sjednotit novou výmalbou. Je třeba seriózně říci, že prostředek SANATOP sám dokáže ve většině případů povrch sjednotit, ale v konečném důsledku samozřejmě záleží na konkrétních okolnostech nebo technickém stavu fasády či omítky.

Jestliže si klient výmalbu plochy přeje, společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA postupuje následujícím způsobem. Společně se zákazníkem se ze speciálního vzorkovníku orientačně vybere požadovaný odstín barvy. Pozor! Barva, která je na fasádě 2-3 roky už nemůže, díky vlivu počasí odpovídat čerstvě namíchané barvě podle vzorkovníku. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA je společnost, které záleží především na svém dobrém jménu a kvalitně odvedené práci. V takovém případě potom navrhuje výmalbu po určitou přirozenou hranici – například horní hrana oken nebo spodní hrana oken v druhém poschodí apod. Zákazník by měl každopádně dostat všechny potřebné informace a sám rozhodnout o konkrétních možnostech výmalby. Pro naši společnost je nepřípustné, a to v každém ohledu, uvést klienta v omyl, natož s tímto omylem dále pracovat.

 

 

Průmyslový polymer LSG

Po uzavření tématu výmalby a po dokonalém vysušení celé plochy fasády, nastává čas pro aplikaci LSG. Tato jedinečná technologie se prezentuje unikátními vlastnostmi a jejich podstatou je účinek a působení na buněčnou úroveň mikroorganizmů – likvidace plísní a řas biologickou cestou.

Vezmeme si na pomoc malý příklad. Co se stane, když balónek naplněný vodou zlehka špendlíkem propíchneme… Něco podobného se odehrává i v delikátním vztahu buněčných stěn mikroorganizmů a fasády, pokud je ošetřena nátěrem LSG. I ten nejmenší kontakt buněčné stěny mikroorganizmů s částicemi LSG mění chemickou rovnováhu v buňce a ta se ihned roztrhne.

LSG je speciální chemická látka, která pracuje na principu změny iontové rovnováhy ve stěnách buňky každého mikroorganismu. Takže díky již vzpomínaného kontaktu, se radikálně přemění koncentrace důležitých iontů v organizmu a stoupne tlak v těle buňky. Buňka tlaku následně podlehne a trhá se. Můžeme proto konstatovat, že fasády nebo zdivo, které byly ošetřeny LSG nátěrem, tak skutečně nedávají plísním a mikroorganizmům žádný prostor pro jakoukoliv další existenci.

Z pohledu velmi komplikovaného vztahu – vlhkost versus fasáda – je podstatná i další zajímavá skutečnost. Nátěr LSG podmiňuje fungování tzv. difúzního odporu, což znamená, že molekuly vodních par přítomných v interiéru a uvnitř fasády mohou přes nátěr volně pronikat, kdežto voda z venkovního okolí budovy se do fasády nedostane.

Jen krátká exkurze do světa fyziky a chemie. Je známo, že molekuly vody mají větší rozměr, než molekuly vodní páry. Takže molekuly vodní páry přes krystalickou mřížku LSG pohodlně projdou, kdežto molekuly vody projít nemohou – ani z venku ani zevnitř, neboť jim to krystalická mřížka prostě nedovolí. Molekulu vody mřížka vždy zachytí a to v každém směru – zkrátka je příliš velká a proto nemá nárok. Fasáda je proto, díky nátěru LSG uzavřena a ochráněna. Konečně je na místě vyslovit okřídlenou větu, že fasáda dýchá a nevlhne…

Společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA, jakožto dlouholetý uživatel této technologie ráda zdůrazňuje, že v tomto ohledu patří LSG k vůbec nejúčinnějším prostředkům trvalé ochrany před mikrobiálním napadením. Tuto prověřenou technologii s unikátním přípravkem LSG nabízíme svým klientům se zárukou účinnosti od 4 do 6 let, a to v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách v dané oblasti. Ve specifických případech a v omezené míře dokonce LSG funguje celých 12 let.

V oblasti likvidace plísní, řas a mikroorganizmů je společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA už dlouholetým lídrem v regionu střední Evropy. Takže pokud právě stojíte před otázkou, jak urychleně a odborně vyřešit problém plísní ve vašem okolí, tak se s klidným svědomím na nás obraťte. Velmi rádi vám pomůžeme a vaše starosti vyřešíme.