LSG ochranný nátěr zamezující výskytu plísní, bakterií
a kvasinek 

 

V současné době se plísně v místnostech vyskytují nejčastěji po instalaci nových těsných oken a po zateplení budov. Nová těsná okna neumožňují výměnu vlhkého vzduchu z místnosti za méně vlhký venkovní vzduch škvírami a netěsnostmi kolem okenních rámů. Neodvětraná vodní pára z ovzduší kondenzuje a vsakuje se do zdí, kde vznikají vhodné podmínky pro růst plísní, bakterií, hub a kvasinek. Nárůsty stávajících plísní je nutné odstranit. U napadení zdiva většího rozsahu je vhodné použít nátěr proti plísním LSG. Tento revoluční nátěr efektivně zbaví napadené plochy od všech plísní, bakterií hub a kvasinek. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK PRAHA jako jediná firma zajišťuje kompletní servis v odstranění plísní a sporů v interiéru a exteriéru budov technologií LSG. 

Princip fungování nátěru proti plísním 

 

Antimikrobiální působení LSG je založeno na principu změny iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganismu. Již velmi krátký kontakt buněčné stěny s ošetřeným povrchem způsobí lokální změnu v koncentraci důležitých iontů a nitrobuněčný tlak způsobí její roztržení. Na povrchu chráněném nátěrem LSG nemají plísně, bakterie, houby ani kvasinky šanci přežít. Pro buňky vyšších organismů je 100% bezpečný. Po zaschnutí má povrch tvořený nátěrem LSG iontový náboj, který při přiblížení buňky mikroorganismu začne vytvářet s důležitými ionty v buněčné stěně mikroorganismu iontové můstky. Touto interakcí dochází k oslabení pevnosti buněčné stěny mikroorganismu na úroveň, kdy už není schopná udržet nitrobuněčný tlak. V tento okamžik dochází k protržení buněčné stěny. Díky tomu LSG trvale chrání sebe a tím i ošetřený povrch proti napadení mikroorganismy.
 
Ošetřené plochy jsou odolné dešti, vlhkosti, UV záření a jsou omyvatelné se zvýšenou otěruvzdorností. LSG nátěr proti plísním je ekologický se selektivní a trvalou funkcí. Ve 100% spolehlivosti se garantuje účinek nátěru LSG 4-6 let a v omezené míře bude fungovat cca do 10 let. Garantovaná záruka je 2 roky.

 

Podrobný popis nátěru proti plísním

 

Po provedené desinfekci, odstranění stávajícího mikrobiálního napadení a renovaci poškozeného povrchu aplikujeme LSG. Docílíme  tím ochrany proti opětovnému výskytu plísní, bakterií, hub a kvasinek. Po zaschnutí se na ošetřeném povrchu vytvoří omyvatelná, průhledná a difúzně otevřená ochranná mikrovrstva. Pro užití ve vnitřních i vnějších prostorách. Univerzální aplikovatelnost na vápenocementové omítky, betony, keramické obklady, dřevo, OSB desky, umakart, disperzní, silikátové barvy aj. LSG je vhodný pro užití ve vnitřních i vnějších prostorách. Revoluční nátěr proti plísním LSG je nejúčinnější prostředek trvalé ochrany proti mikrobiálnímu napadení s certifikátem na přímý styk s potravinami na trhu. Nátěr vyvinutý speciálně i pro aplikace v potravinářských a zdravotnických provozech.